Die Klip aan die voorkant van ons Kerk het eintlik ñ baie besonderse geskiedenis.

Dit het begin toe Pastoor Willie de Waal in die veld geloop
het en op die groot klip afgekom het, die Here het vir hom gesê dat die klip voor die Kerk geplaas moet word.

Nadat die klip geplant is wou hulle die klip laat salf waarna ñ suster vir hulle ñ kosbare bottel salfolie van
Israel gegee het wat sy vir lank bewaar het.

Terwyl Wyle Pastoor C J Prinsloo besig is om die klip te salf, het die salwing oor hom gekom en die hele botteltjie salfolie breek op die klip uit ten ontsteltenis van die susterwie se olie dit was. Waarna hy ñ profesie uitgespreek het oor die Kerk


“Die Kerk sal ñ salwing dra en die Here se Krag sal daardeur werk”


Die Kerk is gebou deur Pastoor Willie de Waal en ingewy deur WylePastoor C J Prinsloo.


Ons sal dit hoog op prys stel as enige iemand vir ons meer inligting kangee of as u storie dalk verskil sodat ons dit kan regstel.


Gen 28 : 18 “ Toe staan Jacob die more vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as ñ gedenksteen op; en hy het olie
daaroor uitgegiet.”