Om te begin is goed, maar om die pas vol te hou en die nodige deursettingsvermoë en ywer aan die dag te lê, moet mens volhard. Daarom dat ons as Gemeente die Here so nodig het in vandag se lewe dat ons nie kan bekostig om sonder Hom te lewe, wat nog om voort te gaan op die hoop dat as Hy kom op die wolke ek en u kan saam gaan.  Vir hierdie rede des te meer sal dit van ons as Gemeeente eis om meer as net ons beste te gee.

Daar is opgewondenheid in die lig, daar is herlewing in die lig en Jesus se koms is voor die deur. Voorbereiding soos ñ goeie soldaat en aanhou werk vir die Meester sonder voorwaardes moet ons ons alles op die altar plaas. Bid, bid en nogmaals bid, is die antwoord en die getuienis is die vrug daarvan.

Jakob is genoem die bedriëer en dalk nog vele meer, maar een saak staan vas, sy ywer vir God se werk en om reg te maak waar hy gefouteer het staan bo alle twyfel soos ñ paal bo water uit.

Uit die pastorie , hierdie paar woorde en ñ dankbare hart teenoor die Hemelse Vader wat ons uit die wêreld uitgehaal  het om  in Sy wyngaard te tree.  Die Pastorie en die Gemeente is een span, doelgerig en toegerus met onverskrokke ywer om die werk van die Here te dra en ons as Gemeente se lig te laat skyn in Sasolburg, nie net in ons eie geledere nie maar ook God se werk in gebed vir elke Kerk, Sending en Genoodskap wat glo soos ons, Vader Seun en Heilige Gees.

Laat Petra Gemeente trots staan vir God se werk en soos Jakob beloof het aan die Vader in "Gen 28:22"  En hierdie klip  wat ek as gedenksteen opgerig het, sal n huis van God wees, en van alles wat U my gee,  sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan.

Petra Gemeente, die rots waar daar olie oor uitgegiet is, as gedenksteen in die Vaaldriehoek (Goue drie hoek) tot erkentenis vir die volk dat daar is ñ belofte  gemaak en gestand gedoen moet word.  Gen 28:22

 

 

 

SONDAGSKOOL 8:30 vm
EREDIENS 10:00 vm
EVANGELIEDIENS 6:00 nm
WOENSDAE GEMEENTE BIDUUR 07:00nm

SATERDAE
SUSTERS BIDUUR 09:00 vm