Pastoor Manie du Preez

  foon +27 83 380 9483
  pos ikon
 
  Suster Annetjie du Preez
Pastorie Moeder

  foon +27 79 596 0608
  pos ikon
Broer Hennie Combrink
 Visie

  foon +27 82 418 2120
 
 
  Suster Rebekka Combrink
Tesourier en Sekretaris

  
  pos ikon
Suster Veronica du Plesis
Sondagskool Super

  pos ikon